EIRP Proceedings, Vol 3 (2008)

ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND BANCRUTA FRAUDULOASĂ ÎN DREPTUL PENAL GERMAN

Alexandru Boroi

Abstract


Examinând o parte a legislaţiilor străine, putem spune că majoritatea statelor incriminează,
într-o formă sau alta, anumite fapte ilicite ale debitorului sau ale altor persoane aflate în legătură cu
acesta, prin care se determină starea de insolvenţă.
Aplecându-ne mai mult asupra dreptului european, am constatat faptul că majoritatea statelor
europene incriminează, sub denumiri diverse, provocarea cu intenţie a falimentului unui debitor care
acţionează în câmpul afacerilor. În cele mai multe sisteme de drept europene, incriminarea bancrutei
frauduloase şi a altor fapte periculoase legate de insolvenţa debitorilor are loc în codurile penale, iar
nu în legi speciale (coduri comerciale, legile privind insolvenţa etc.).

ReferencesFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.