Vol 3 (2008)

Table of Contents

Legal Sciences

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PDF
Benone Pusca, Corneliu Andy Pusca

CRONICĂ TÂRZIE LA UN EŞEC PREVIZIBIL: TRATATUL DE INSTITUIRE A UNEI CONSTITUŢII PENTRU EUROPA PDF
Ioan Huma

CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ ÎNTRE OPTIMISM ŞI EUROSCEPTICISM PDF
Neculai Bobica

UNITATEA EUROPEANĂ ŞI DIVERSITATEA FORMELOR DE JURISDICŢIE PDF
Sarmisegetuza Tulbure

DREPTUL COMUNITAR PRIMAR ŞI DERIVAT PDF
Gheorghe Dundev

CONSIDERAŢII PRIVIND NECESITATEA PROCEDURII PREALABILE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV PDF
Alina Livia Nicu

DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI AL UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE PDF
Vasilica Negrut

DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A PROTECŢIEI CONSULARE PDF
Jana Maftei

CORELAREA NORMELOR JURIDICE ÎN SISTEMUL DE DREPT AL STATELOR UNITE ALE AMERICII PDF
Getty Gabriela Popescu

DREPTURILE OMULUI ŞI DEMOCRAŢIA DIN PERSPECTIVE JURIDICO-FILOSOFICE PDF
Gheorghe Popa

ABORDĂRI FILOZOFICE A CONCEPTELOR DE DREPTURI ALE OMULUI ŞI DE DEMOCRAŢIE ÎN PERIOADA ANTICĂ PDF
Gheorghe Popa

PRINCIPIUL SECURITĂŢII JURIDICE ŞI AL ÎNCREDERII LEGITIME PDF
Gina Livioara Goga

PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI LA CONSILIUL EUROPEI PDF
Varvara Licuta Coman

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ LEGĂTURA DE CAUZALITATE ÎNTRE FAPTA ILICITĂ ŞI AUTOR PDF
Varvara Licuta Coman

UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII POLITICE PDF
Gheorghe Teodor Arat

REGLEMENTĂRI CONSTITUŢIONALE ŞI LEGALE PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ PDF
Iulian Savenco

ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND BANCRUTA FRAUDULOASĂ ÎN DREPTUL PENAL GERMAN PDF
Alexandru Boroi

FOLOSIREA INVESTIGATORILOR ACOPERIŢI ÎN EFECTUAREA ACTELOR PREMERGĂTOARE URMĂRIRII PENALE PDF
Alexandru Pintea

ASISTENŢA JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ PDF
Dragu Cretu

EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR PENALE ÎN BAZA LEGII NR. 275/2006 PDF
Dragu Cretu

CALITATEA PROCESUALĂ DE PERSOANĂ VĂTĂMATĂ, ÎN CONCEPŢIA PROIECTULUI NOULUI COD DE PROCEDURĂ PENALĂ PDF
Anca Lelia Lorincz, Marius Popa

REGULILE DE LA BEIJING CU PRIVIRE LA EVALUAREA DE CĂTRE SERVICIUL DE PROBAŢIUNE A MINORILOR CARE AU SĂVÂRŞIT FAPTE PENALE PDF
Ana Calin, Sorina Stanciu, Emanuela Roxana Iorga

HĂRŢUIREA MORALĂ – UN NOU CONCEPT DREPT PDF
Gianina Anemona Radu

UNELE PROBLEME ALE DREPTULUI PENAL AL AFACERILOR PDF
Constantin Tanase

ROMÂNIA ŞI MONEDA EURO PDF
Nicu Duret

OFICIUL EUROPEAN DE POLIŢIE - EUROPOL PDF
Angelica Chirila

NOŢIUNILE DE “FUNCŢIONAR PUBLIC” ŞI “FUNCŢIONAR” IN CONCEPŢIA LEGIUITORULUI PENAL ROMÂN PDF
Angelica Chirila

DISCUŢII CRITICE ÎN LEGĂTURĂ CU RETROACTIVITATEA LEGII PENALE MAI FAVORABILE CU PRIVIRE LA HOTĂRÂRILE PENALE IREVOCABILE PDF
Daniel Soare

IMPORTANŢA DREPTULUI LA VIAŢĂ PDF
Florentina Pusca

DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE SPĂLĂRII BANILOR ÎN REGLEMENTĂRILE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE PDF
Ana Alina Soos

FAPTA TENTATĂ, FORMĂ ATIPICĂ IMPERFECTĂ A FAPTEI INCRIMINATE PDF
Monica Pocora

ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND INFRACTIUNEA CONTINUATA, INFRACTIUNEA DE OBICEI SI CONCURSUL REAL OMOGEN DE INFRACTIUNI PDF
Monica Pocora

PARADISURILE FISCALE DIN EUROPA PDF
Gabriela Nicoleta Mironov-Duret

ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND DREPTUL LA IMAGINE SI DREPTUL LA VIATA PRIVATA PDF
Doru Braticevici

FAVORIZAREA INFRACTORULUI PDF
Mihai Cristian

UNELE ASPECTE CONTROVERSATE PRIVIND INFRACTIUNEA DE TRAFIC DE PERSOANE SI PROXENETISM PDF
Ionut Casuneanu

DELEGAREA LEGISLATIVĂ PDF
Doranda Maracineanu

PROFILUL VICTIMEI TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE PDF
Marius Mandra

JURISDICTIA CURTII PENALE INTERNATIONALE PDF
Mihai Cristian

ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE DE LEGEA 143/2000 PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI PRIN PRISMA MODIFICĂRILOR ADUSE DE LEGEA 522/2004 PDF
Genica Totolici

CRIMA ORGANIZATĂ – O AMENINŢARE LA ADRESA ORDINII DE DREPT DIN UNIUNEA EUROPEANĂ PDF
Vasile Hulea

AFIRMAREA PREOCUPĂRILOR PRIVIND PREZENŢA DIRECTĂ A PERSOANELOR FIZICE ÎN MEDIUL INTERNAŢIONAL, O „SFIDARE” LA ADRESA CARACTERULUI „INTERETATIC” AL DREPTULUI INTERNAŢIONAL? PDF
Ionut Andrei Barbu

ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND SISTEMUL PENITENCIAR. UN PUNCT DE VEDERE PDF
Mihaela Postolache

REGLEMENTAREA MUNCII CU TIMP PARŢIAL LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE. ARMONIZAREA DREPTULUI INTERN PDF
Luca Iamandi

MUNCA PE DURATA DETERMINATĂ ÎN NORMELE UNIUNII EUROPENE. ARMONIZAREA DREPTULUI INTERN PDF
Luca Iamandi, Mara Ioan

MEDIEREA - ALTERNATIVĂ IN SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR PDF
Ana Calin, Otilia Doina Perianu

NORMELE UNIUNII EUROPENE PRIVIND MUNCA PRIN AGENT DE MUNCĂ TEMPORARĂ PDF
Mara Ioan

AJUTORUL PUBLIC JUDICIAR ACORDAT DE STAT IN MATERIE CIVILA IN REGLEMENTAREA ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 51/2008 PDF
Alexandrina Zaharia

PROCEDURA EUROPEANA A SOMATIEI DE PLATA IN MATERIE CIVILA SI COMERCIALA PDF
Alexandrina Zaharia

CONSIDERAŢII PE MARGINEA DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE NR. 326 DIN 13 MARTIE 2008 REFERITOARE LA EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE A PREVEDERILOR ART. 1 ALIN. 2 ŞI ART. 60 ALIN. 3 DIN CODUL FAMILIEI PDF
Gabriela Lupsan

ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI MUNCII CU REGLEMENTĂRILE UNIUNII EUROPENE – NECESITATE STRINGENTĂ PENTRU CETĂŢEANUL EUROPEAN PDF
Valerica Nistor

NOI ASPECTE PRIVIND ARMONIZAREA NORMATIVĂ COMUNITARĂ ÎN MATERIA FAPTELOR JURIDICE ŞI PROPRIETĂŢII INTELECTUALE PDF
Georgeta Modiga

ROLUL AUTORITĂŢILOR JUDICIARE ÎN APLICAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA ÎN ROMÂNIA PDF
Georgeta Modiga

IMPACTUL INTEGRĂRII EUROPENE ASUPRA PIEŢII DE ASIGURĂRI GENERALE DIN ROMANIA PDF
Elena Popa

UNELE DISCUŢII PRIVIND LIBERTATEA SINDICALĂ ÎN ROMÂNIA DIN PRISMA CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI PDF
Daniel Soare

NATURA JURIDICĂ A MIJLOACELOR ALTERNATIVE DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR PDF
Angelica Rosu

AVANTAJELE MIJLOACELOR ALTERNATIVE DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR COMERCIALE PDF
Angelica Rosu

PROTECŢIA PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ PDF
Daniela Marin

MARCA COMUNITARĂ PDF
Daniela Marin

CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII COMERCIALE - STUDIU COMPARATIV AL REGLEMENTARILOR ROMANE, FRANCEZE SI BRITANICE PDF
Dragos Mihail Daghie

CONSIDERATII PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL UNOR CATEGORII DE BUNURI PROPRIETATE PRIVATA PDF
Nora Andreea Daghie

Performance and Risks in the European Economy

NOILE CONTURI ALE CAPITALULUI NATURAL PDF
Neculai Tabara, Florian Marcel Nuta

NATIONAL STANDARDIZE IN THE QUALITY INFRASTRUCTURE AND THEIR HARMONIZE WITH EUROPEAN STANDARDIZE PDF
Stefan Dragomir, Georgeta Dragomir

COMPARATIVE ASPECTS OF TAX EVASION IN CONCEPTS AND PRACTICES PDF
Georgeta Dragomir, Cornelia Elena Tureac

THE CHOICE OF OPTIMAL DECISIONS ÎN UNCERTITUDE SITUATIONS PDF
Catalin Angelo Ioan

TRANSPORT COSTS AND THEIR IMPACT ON TRAIDING TROUGH SIMULATIONS IN A SPECIFIED DORNBRUCH-FISCHER -SAMUELSON MODEL - 1977 PDF
Viorica Puscaciu, Florin Dan Puscaciu

ASSESSMENT OF PROFICIENCY INDICATORS IN PUBLIC INSTITUTIONS PDF
Cornelia Elena Tureac, Georgeta Dragomir

THEORETICAL GROUND OVER THE COBWEB MODEL PDF
Viorica Puscaciu, Florin Dan Puscaciu

EVALUAREA ÎNTREPRINDERILOR COTATE PDF
Neculina Chebac, Mihaela Cristina Onica Ibinceanu

TABLOUL EXPLICATIV DE VARIAŢIE, BALANŢA MUTAŢIILOR Şl TABLOUL PLURIANUAL AL FLUXURILOR DE TREZORERIE PDF
Neculina Chebac, Mihaela Cristina Onica Ibinceanu

KNOWLEDGE ECONOMY – THE ECONOMY OF THE FUTURE PDF
Emanoil Muscalu, Ramona Todericiu

MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL ECHILIBRUL BOWEN – LINDHAL – SAMUELSON ÎNTR-O NOUĂ PERSPECTIVĂ PDF
Ileana Anastase

CARDUL ÎNTRE TEHNOLOGIE ŞI ECONOMIE PDF
Ileana Anastase

ROMANIAN TOURISM FACING LABOUR SHORTAGE PDF
Cristina Simon, Dan Popescu, Iulia Chivu

THE BENEFITS OF SOCIAL TOURISM PDF
Nicoleta Rossela Dumitru, Costel Iliuta Negricea

L’INTÉGRATION MONÉTAIRE DE LA ROUMANIE ENTRE COÛTS ET BÉNÉFICES PDF
Lucian Belascu, Lia Baltador

PROIECTUL EUROPEAN DE SIMPLIFICARE PENTRU IMM-URI ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII ŞI AL AUDITULUI PDF
Aristita Rotila

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ INSTITUŢIE DE AUDIT EXTERN A UNIUNII EUROPENE PDF
Ecaterina Necsulescu

ANALYSIS OF HOW YOU MANAGE RISK IN THE BANK BANCPOST S.A. PDF
Rodica Pripoaie, Silviu Pripoaie

CADRUL GENERAL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE PDF
Cornelia Elena Tureac

ISTORICUL ASIGURARILOR MARITIME PDF
Alina Raileanu, Cornelia Elena Tureac

PERIPLU PRIN ISTORIA HOTELULUI ŞI TURISMULUI PDF
Coriolan Paunescu

MANAGEMENTUL DATORIEI PUBLICE ÎN PERIOADA 2008-2010 PDF
Carmen Cretu, Carmen Sirbu

INSTRUMENTELE FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE COMPLEMENTARE POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ, ACTIVE ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2007 – 2013 PDF
Gabriela Marchis

STANDARDE DE CALITATE IN INGRIJIRILE PRIMARE DE SANATATE, IN CONTEXTUL INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA PDF
Costinela Georgescu, Gabriela Dragomir

A RETROSPECTIVE APPROACH REGARDING COMMERCIAL PERFORMANCES AND THE BALANCE SHEET INDICATORS OF MAIN ROMANIAN BANKS PDF
Mihaela Nicolau

ACTUALITATI ŞI PERSPECTIVE IN NORMALIZAREA CONTABILA INTERNATIONALA PDF
Alexandrina Ghintuiala

PROVOCĂRILE ŞI OPORTUNITĂŢILE REFORMEI SISTEMULUI DE PENSII ÎN ROMÂNIA PDF
Alexandrina Ghintuiala

STADIUL ACTUAL AL LIBERALIZĂRII COMERŢULUI CU SERVICII PDF
Corina Grigorovici

TENDINŢE ŞI CONFIGURAŢII ALE ACORDURILOR COMERCIALE REGIONALE PDF
Irina Tobosaru

RELAŢIA DINTRE PIAŢA DE CAPITAL SI DEZVOLTAREA ECONOMICA: TESTARE EMPIRICA ÎN CAZUL ROMÂNIEI PDF
Cristiana Tudor

TESTAREA PUTERII COEFICIENTULUI DE ASIMETRIE CA SURSA DE RISC LA BURSA DE VALORI BUCURESTI PDF
Cristiana Tudor

THE FINANCIAL INSTRUMENTS FOR RISK MANAGEMENT ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS PDF
Alina Hagiu

THE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND MARKET PDF
Alina Hagiu

THE PROMOTIONAL ACTIVITY IN THE TOURISTIC SECTOR PDF
Costel Iliuta Negricea, Nicoleta Rossela Dumitru

RĂZBOIUL ECONOMIC ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII PDF
Irina Cucu

FACTORINGUL – SURSĂ MODERNĂ DE FINANŢARE PDF
Nicoleta Barbuta-Misu

ETICA ÎN DOMENIUL PROFESIEI CONTABILE PDF
Valeriu Laurentiu Onose

THE MEDITERRANEAN TOURISTIC PHENOMEN PDF
Anca Gabriela Turtureanu

THE INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES – GENERAL CONSIDERATION PDF
Anca Gabriela Turtureanu

AGROTOURISM, ONE OF THE MAIN FACTORS IN RURAL DEVELOPMENT PDF
Aurica Grigore, George Ungureanu

IMPACTUL FONDURILOR STRUCTURALE ASUPRA ECONOMIEI ROMANIEI PDF
Cristina Balceanu

Interdisciplinary Dimensions of Communication Science

LIBERTATE, RESPONSABILITATE, RĂSPUNDERE PDF
Constantin Albut

CUNOAŞTEREA CATAFATICĂ ŞI APOFATICĂ PDF
Gheorghe Serban

CULTURA ROMÂNĂ ŞI MULTICULTURALISMUL EUROPEAN. DEZIDERATUL INTERCULTURALITĂŢII PDF
George Lates

SEMIOTICA IMAGINII ÎN BENZILE DESENATE PDF
Onorina Grecu

UNELE CONSIDERENTE DESPRE NECESITATEA COMUNICĂRII MANAGERIALE PDF
Ioan Bordean

FANTASTICUL ÎNTRE ADEVĂR ŞI FICŢIUNE I PDF
Mirela Gheorghe

MODALITĂŢI DE COMUNICARE ÎN CADRUL RELAŢIILOR PUBLICE PDF
Angela Mihaela Ene

COMUNICARE ÎN STIL BELETRISTIC PDF
Elena Trache

ÎN CĂUTAREA LIMBII CREAŢIEI SAU OBSESIA TURNULUI BABEL PDF
Ana Daniela Gheorghe

EMIŢĂTOR. RECEPTOR. TEXT LITERAR PDF
Simona Tanase

MANIPULAREA PRIN DISCURSUL POLITIC PDF
Ana Iuliana Calu-Mihai

ORFISMUL ŞI LITERATURA MODERNĂ PDF
Loredana Liliana Buzoianu

ROLUL IMAGINII BIBLIOTECILOR ÎN STIMULAREA LECTURII TINERILOR PDF
Letitia Buruiana

Globalization and Cultural Diversity

TRADUCEREA – COMPONENTĂ DE BAZĂ A DIALOGULUI INTERCULTURAL PDF
Constantin Frosin

REGIONAL ENVIRONMENT POLICY PDF
Romeo Victor Ionescu

GLOBALIZAREA ECONOMICĂ. RISCURI ŞI BENEFICII PENTRU ROMÂNIA PDF
Mariana Aida Cimpeanu

LES ENJEUX DE LA TERMINOLOGIE PDF
Ana Iuliana Calu-Mihai

ÎNTRE IDENTITATEA NAŢIONALĂ ŞI IDENTITATEA EUROPEANĂ PDF
Gina Livioara Goga