EIRP Proceedings, Vol 2 (2007)

LIPSA VINOVĂŢIEI PENALE – CONTRACT CIVIL ÎNCHEIEAT PRIN ACORDUL PĂRŢILOR CAUZA C.R. versus M.F. şi STATUL ROMÂN

Ana Calin, Otilia Doina Perianu

Abstract


Cursurile post universitate demasterat organizate de Universitatea danubius Galaţi, a fost
monetul declanşării emulaţiei din partea absolvenţilor diferitelor facultăţi cu profil umanist, juridic,
economic, tehnic de a aduce în atenţie multitudine de resurse izvorâte de practica de fiecare,
nevalorificate încă.
Obiectul de studiu evaluarea probelor în dreptul penal general, disciplină care se studiază în
semestru I, a scos în evidenţă cazuistica atât de necesară, valorificării ăn cadrul cursurilor de master,
dar şi prin dezbaterile care au avut loc în cadrul seminariilor .Organizarea unui simpozion dedicat în
special valorificării lucrărilor elaborate de masteranzi constituie încă o dovadă a inepuizabilei
cazuistici , care printr-o cercetare ştiinţifică atentă îşi aşteapăt genealizarea, îndeosebi prin
cunoaşterea acesteia de grupuri cât mai largi de specialişti.
Administrarea probelor în dreptul penal general,

ReferencesFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.