Vol 2 (2007)

Table of Contents

Legal Sciences

MANDATUL PARLAMENTAR ÎN ROMÂNIA PDF
Benone Pusca, Andy Pusca

CONCEPŢIA FILOSOFICĂ DESPRE STAT ŞI DREPT A LUI VASILE GOLDIŞ PDF
Martian Iovan

SCURTĂ PRIVIRE FILOSOFICO-JURIDICĂ ASUPRA CETĂŢENIEI UNIUNII EUROPENE PDF
Ioan Huma

JEAN MONNET – ARHITECT AL CONSTRUCŢIEI EUROPENE PDF
Neculai Bobica

FUNDAMENTELE JURIDICE ALE RELAŢIILOR ROMÂNIEI CU UNIUNEA EUROPEANĂ PDF
Luca Iamandi

PRINCIPII COMUNE APLICABILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN ŢĂRI ALE UNIUNII EUROPENE PDF
Vasilica Negrut

ANALIZĂ CRITICĂ A REGLEMENTĂRILOR PRIVIND AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI SUSPENDAREA RAPORTULUI DE SERVICIU PDF
Alina Livia Nicu

„MECANISMUL” DEZVOLTĂRII LOCALE PDF
Dragos Dinca

ASPECTE ALE PREOCUPĂRII UNIUNII EUROPENE PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII PDF
Jana Maftei

ASPECTE DIPLOMATICE SI JURIDICE PRIVIND REPATRIEREA PRIZONIERILOR ROMÂNI DIN U.R.S.S. PREZENTE IN CADRUL CONVENTIEI DE ARMISTITIU DIN 12 SEPTEMBRIE 1944 PDF
Gheorghe Stefan

COMITETUL EUROPEAN DE ÎNTREPRINDERE PDF
Radu Popescu

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SISTEMELE DE FUNCŢIE PUBLICĂ DIN UNIUNEA EUROPEANĂ PDF
Iulian Savenco

CONVERGENŢE ADMINISTRATIVE ÎN SPAŢIUL EUROPEAN PDF
Gina Livioara Goga

GARANŢII COMUNITARE PENTRU DREPTUL LA UN MEDIU MAI SĂNĂTOS PDF
Gina Ignat

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI – CONDIŢII DE ADMISIBILITATE A UNEI CERERI PDF
Narcis Valentin Maftei

PROBLEMA ABROGĂRII ACTELOR NORMATIVE. ASPECTE DE PRACTICĂ PDF
Marius Vacarelu

DEZVOLTAREA METROPOLITANĂ ÎN ROMÂNIA PDF
Dundev Gheorghe

DREPTUL LA APĂRARE ŞI APĂRAREA DREPTULUI LA APĂRARE PDF
Sorin Besleaga

STATUTUL PROCURORULUI ÎN ROMÂNIA PDF
Victor Alistar

LIPSA VINOVĂŢIEI PENALE – CONTRACT CIVIL ÎNCHEIEAT PRIN ACORDUL PĂRŢILOR CAUZA C.R. versus M.F. şi STATUL ROMÂN PDF
Ana Calin, Otilia Doina Perianu

CONSACRAREA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PENAL PDF
Ana Calin

APLICAREA PRINCIPIILOR DREPTULUI LA CAZURILE CONCRETE CERCETATE ŞI SOLUŢIONATE ŞI ÎN CADRUL PROCESELOR SIMULATE LA CURSUL DE CLINICĂ JURIDICĂ CAZUL N.L. VERSUS STATUL ROMÂN PDF
Ana Calin

RESTRÂNGEREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULAŢIE A CETĂŢENILOR ROMÂNI IN STATELE UNIUNII EUROPENE PDF
Dragu Cretu

DISCUŢII PRIVIND MANIPULĂRILE GENETICE DIN PRISMA REGLEMENTARILOR JURIDICE PDF
Gianina Anemona Radu

POLITICA FISCALĂ ŞI FISCALITATEA PDF
Nicu Duret

APRECIEREA PROBELOR IN PROCESUL PENAL. ASPECTE DE DREPT COMPARAT PDF
Chirila Angelica

JUDICIAL ASPECTS CONCERNING THE VICTIM IN THE AMERICAN JUSTICE SYSTEM PDF
Liviu Mihail Marinescu, Emanuel Stefan Marinescu

FRAUDA DOCUMENTARĂ ÎN TRANSPORTUL MARITIM PDF
Florin Tudor

PROTECŢIA PENALĂ A VIEŢII PERSOANEI ÎN PRIVINŢA TEHNICILOR BIOMEDICALE MODERNE PDF
Florentina Pusca

REFLECŢII ASUPRA CONCURSULUI FORMAL DE INFRACŢIUNI PDF
Emanuel Samson, Costel Casuneanu

ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONFISCAREA SPECIALĂ PDF
Costel Casuneanu, Emanuel Samson

ASPECTE DE DREPT COMPARAT CU PRIVIRE LA PROTECŢIA PENALĂ A DREPTULUI DE AUTOR ŞI A DREPTURILOR CONEXE DREPTULUI DE AUTOR PDF
Samson Emanuel

EXAMINAREA PARTICIPAŢIEI PENALE ÎN CAZUL OMORULUI PDF
Costel Casuneanu

REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE PRIVIND „SPĂLAREA BANILOR” PDF
Ana Alina Soos

PRINCIPALELE DREPTURI CIVILE ŞI POLITICE REGLEMENTATE DE CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI PDF
Varvara Licuta Coman

PROBLEME JURIDICE PRIVIND ABUZURILE SĂVÂRŞITE ASUPRA MINORILOR ÎN INTERNET PDF
Varvara Licuta Coman

INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ A LOCULUI FAPTEI IN CAZUL INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE PDF
Monica Pocora

PROBLEME LEGATE DE PROTECŢIA DREPTULUI LA VIATA LA ÎNCEPUT DE MILENIU III PDF
Monica Pocora

EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE ,,AGENT PROVOCATOR”. LIPSA DE VALOARE PROBANTĂ ALE UNOR PROBE CE AU FOST OBŢINUTE PRIN UTILIZAREA TEHNICII PROVOCĂRII DIRIJATE DIN PERSPECTIVA JURISPRUDENŢEI CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI PDF
Daniel Soare

FAVORIZAREA INFRACTORULUI PDF
Mirabela Florescu

UN NOU DOMENIUL SUB INCIDENŢ A LEGII PENALE ROMÂNE - MANIPULAREA GENETICĂ PDF
Andreea Nistor

REFLECŢII ASUPRA REGLEMENTĂRII PENALE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE PDF
Andreea Nistor

CURTEA PENALĂ INTERNAŢIONALĂ PDF
Sorin Ciutureanu

INFRACŢIUNEA DE INTERCEPTARE ILEGALĂ A UNEI TRANSMISII DE DATE INFORMATICE PDF
Sorin Ciutureanu

PROPUNERI DE PERFECŢIONARE A PROIECTULUI CODULUI CIVIL ROMÂN PDF
Dumitru Macovei

MEDIATORUL EUROPEAN ŞI SEMASIOLOGIA. ASOCIERE - DISOCIERE PDF
Valerica Nistor

ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND PROCEDURA SOMAŢIEI DE PLATĂ PDF
Alexandrina Zaharia

PROCEDURILE EUROPENE DE INSOLVENŢĂ PDF
Alexandrina Zaharia

UNITATEA EUROPEANĂ ŞI DIVERSITATEA FORMELOR DE JURISDICŢIE PDF
Sarmisegetuza Tulbure

DREPTUL COPILULUI LA LEGĂTURI PERSONALE PDF
Gabriela Lupsan

ECONOMIA POLITICĂ A TRANZIŢIEI DE LA PLAN LA PIAŢĂ ŞI NECESITATEA REFORMEI PARAMETRICE ŞI PARADIGMATICE A SISTEMELOR PUBLICE DE ASIGURĂRI SOCIALE, CU ACCENT PE NECESITATEA REFORMEI SISTEMELOR DE PENSII PDF
Constantin Afanase, Georgeta Modiga

CÂTEVA ASPECTE PRIVIND RAPORTURILE DINTRE DREPTUL CIVIL ŞI DREPTUL CONCURENŢEI PDF
Emilia Mihai

HIBRIDIZAREA SISTEMELOR DE PENSII ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE EXTINSE PDF
Georgeta Modiga

MULTIPLICAREA RAPORTURILOR DE COMERŢ INTERNAŢIONAL ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII PDF
Angelica Rosu

IDEEA ABORDĂRII INTERNAŢIONALE A PROBLEMATICII MUNCII ŞI CREAREA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII PDF
Otilia Doina Perianu

CONSIDERAŢII PRIVIND LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR ÎN SPAŢIUL JURIDIC AL UNIUNII EUROPENE PDF
Mirela Paula Costache

PROBLEME JURIDICE PRIVIND DISPOZIŢIILE SANCŢIONATORII PENTRU NERESPECTAREA NORMELOR IMPERATIVE ALE ART.302 (1) ALE CODULUI DE PROCEDURĂ CIVILĂ PDF
Simona Danaila

POSIBILITĂŢI PROCESUALE DE APĂRARE A DREPTULUI DE AUTOR INSTITUITE PRIN ACORDUL TRIP’s PDF
Daniela Marin

ECONOMIC AND MANAGERIAL APPROACH OF HEALTH INSURANCES PDF
Georgeta Dragomir

Performance and Risks in the European Economy

BRITISH COUNCIL PROJECT IN ROMANIA THE SOUTHEAST EUROPEAN NETWORK OF CREATIVE CITIES PDF
Romeo Victor Ionescu

OBIECTIVELE, AVANTAJELE ŞI EFICIENŢA ZONELOR ECONOMICE LIBERE (ZEL) PDF
Romeo Victor Ionescu

THE FINANCING OF THE SOCIAL SERVICES IN EUROPEAN CONTEXT PDF
Georgeta Dragomir, Mihaela Negru

A NEW APPROACH ABOUT WASTE INTEGRATE MANAGEMENT PDF
Stefan Dragomir, Georgeta Dragomir

COMBINED DEEP AND SHALLOW KNOWLEDGE IN A UNIFIED MODEL FOR DIAGNOSIS BY ABDUCTION PDF
Viorel Ariton, Florin Postolache

ASPECTE PRIVIND AUDITUL SISTEMELOR DE GESTIUNEA MEDIULUI PDF
Emil Horomnea, Florian Marcel Nuta

AUDITUL SISTEMELOR INFORMATICE PDF
Emil Horomnea, Sorin Costel Chiru

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ÎN CONTEXTUL REGLEMENTĂRILOR CONTABILE INTERNAŢIONALE PDF
Neculai Tabara, Roxana Manuela Dicu

CONSIDERAŢII PRIVIND ANALIZĂ FINANCIARĂ INTERNAŢIONALĂ PDF
Neculai Tabara, Cristina Mirela Mircea

SISTEMELE DE GESTIUNE A MEDIULUI ŞI INVESTIGAREA INIŢIALĂ DE MEDIU PDF
Neculai Tabara, Florian Marcel Nuta, Alina Prahoveanu

THE SEQUENCE OPERATION IN PRODUCTION FLOWS PDF
Catalin Angelo Ioan

IMPLICAREA UNITĂŢII FISCALE TERITORIALE ÎN URMĂRIREA ŞI REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE LA AGENŢII ECONOMICI PDF
Neculina Chebac

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE ROMANIAN SPA TOURISM PDF
Anca Gabriela Turtureanu

PAŞII PROCEDURALI AI LICHIDĂRII FIRMEI PDF
Veronica Popivici, Danut Tiberius Epure, Marian Ionel, Alunica Morariu

CADRUL DE AUTOEVALUARE A FUNCTIILOR PUBLICE PRIN BENCHMARKING PDF
Carmen Cretu, Gabriela Maria Mistoi

MEDIUL STRATEGIC AL PROIECTELOR NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE PDF
Carmen Cretu, Elena Anamaria Casu

SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL COSTURILOR ÎN CADRUL UNITĂŢILOR DE TRANSPORT FLUVIAL ŞI DE PRESTĂRI DE SERVICII PORTUARE PDF
Carmen Gabriela Sirbu

RISCUL DE CREDITARE PDF
Rodica Pripoaie

PRINCIPALELE EFECTE IN CEEA CE PRIVEŞTE DECIZIA FIXĂRII PREŢULUI PDF
Cornelia Elena Tureac

METODOLOGIA INTERNAŢIONALA ÎN MATERIE DE CONSOLIDARE A INFORMAŢIEI FINANCIAR-CONTABILE ÎN PREZENT PDF
Lucian Domniteanu

EVALUARE ŞI CREDIBILITATE ÎN CONTABILIATE PDF
Cristina Mihaela Onica, Lucian Domniteanu

CONSIDERAŢII PRIVIND TEHNICILE DE CONSOLIDARE LA GRUPURILE DE SOCIETĂŢI PDF
Cristian Huminiuc

CÂTEVA ASPECTE PRIVIND ANALIZA ECHILIBRELOR ÎN OPTICA FINANCIARĂ PDF
Cristian Huminiuc

ANALIZA DIAGNOSTIC – ETAPĂ PREMERGATOARE ÎN EVALUAREA ÎNTREPRINDERII PDF
Mihaela Cristina Onica

METHODS OF EVALUATING THE SME BY TAKING INTO CONSIDERATION THE NET ASSETS AND THE TURNOVER (METODE DE EVALUARE A IMM CU LUAREA ÎN CALCUL A ACTIVELOR NETE ŞI CIFREI DE AFACERI) PDF
Marian Ionel, Danut Tiberius Epure, Veronica Popovici, Alunica Morariu

RESTANDARDIZATION OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE TERRITORIAL ADMINISTRATIVE ORGANISATIONS PDF
Cristina Mihaela Grozea, Ionel Bostan

SOME ASPECTS CONCERNING HUMAN RESOURCES INDEMNIFICATION PDF
Cristina Mihaela Grozea, Ionel Bostan

POLITICA DE DISTRIBUŢIE A COMPANIEI MODERNE PDF
Grigore Aurica

ROLUL RELAŢIILOR PUBLICE ÎN PROMOVAREA VÂNZĂRILOR PDF
Aurica Grigore, George Ungureanu

FUNDAMENTALS OF BUSINESS INCUBATOR DEVELOPMENT PDF
Gabriela Marchis

PROBLEMATICA INTEGRARII ECONOMICE EUROPENE ÎN CONTEXTUL PROCESULUI DE GLOBALIZARE PDF
Gabriela Marchis

ANGAJAMENTUL DE ASIGURARE ÎN AUDIT PDF
Sorin Costel Chiru

CONTABILITATEA STOCURILOR APROVIZIONATE PENTRU CONSUM PRODUCTIV PRIN METODA INVENTARULUI PERMANENT PDF
Cristina Iuliana Boghean

REALITATEA VIRTUALA – ASPECTE ECONOMICE ALE REALIZARII GRAFICE PDF
Florin Postolache

ANALIZA TEHNICÃ – METODÃ ALTERNATIVÃ DE ESTIMARE A VALORII ACŢIUNILOR PDF
Roxana Manuela Dicu

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ACTIVELE NECORPORALE PDF
Alexandrina Ghintuiala

INCIDENTA CAPITALULUI IMATERIAL ASUPRA VALORII ÎNTREPRINDERII PDF
Alexandrina Ghintuiala, Ecaterina Necsulescu

CONTEXTUL MACROECONOMIC – FACTOR FAVORIZANT SCHIMBĂRII CONTINUE ŞI EXTINDERII RISCURILOR BANCARE PDF
Elena Chirulescu-Ciucasu

INTEGRAREA INDUSTRIEI ROMÂNEŞTI ÎN INDUSTRIA EUROPEANĂ PDF
Codruta Ligia Butucescu

INTEGRAREA MONETARĂ, FACTOR AL COEZIUNII ECONOMICE ŞI AL SOLIDARITĂŢII DINTRE STATELE MEMBRE ALE UE PDF
Tatiana Adina Coman

PROBLEMA COEZIUNII ÎN POLITICA REGIONALĂ A UNIUNII EUROPENE PDF
Tatiana Adina Coman

SĂNĂTATEA POPULAŢIEI ROMÂNIEI ÎN CONTEXT EUROPEAN PDF
Silviu Niculcea, Geanina Tudose

POSIBILITĂŢI DE INTEGRARE A FORŢEI DE MUNCĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE EUROPENE PDF
Camelia Vechiu

FACTORINGUL, O ALTERNATIVĂ MODERNĂ DE FINANŢARE A ÎNTREPRINDERILOR EUROPENE PDF
Mihaela Cosmina Petre (Nita)

COSTUL FINANŢĂRII PRIN CREDITE BANCARE PDF
Mihaela Cosmina Petre (Nita)

ROLUL CREATIVITĂŢII ÎN COMPANIILE ROMÂNEŞTI PDF
Carmen Marin

POLITICA DE COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A UNIUNII EUROPENE – PREMISĂ A DEZVOLTĂRII ECONOMICE ÎN ROMÂNIA PDF
Liliana Victoria Gherman

Interdisciplinary Dimensions of Communication Science

PROEUROPENISMUL ROMÂNESC PDF
Mihai Cimpoi

IDENTITATEA EUROPEANĂ. FUNDAMENTE FILOSOFICE, ASPECTE NORMATIVE ŞI PROIECŢII POLITICE PDF
Cristian Bocancea

CALITATEA COMUNICĂRII ÎN EDUCAŢIA SUPERIOARĂ ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE PDF
Lidia Cristea, Ioan David

LIMBII ROMÂNE DE ASTĂZI ŞI INFLUENŢA MEDIA (DAR NU NUMAI) PDF
Dumitru Tiutiuca

DACĂ COMUNICARE NU E, DIPLOMAŢIE NU E ! PDF
Constantin Frosin

UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI POLITICA MULTILINGVISMULUI PDF
Virginia Veja

CULTURĂ SAU CULTURI POLITICE EUROPENE? PDF
Neculai Frigioiu

MANAGEMENTUL RELAŢIILOR PUBLICE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA; DEPARTAMENTELE DE RP ŞI COMUNICAREA ON-LINE PDF
Ala Mindicanu

FORME DE COMUNICARE ÎN PIESELE LUI BRIAN FRIEL PDF
Ioana Mohor-Ivan

SENSURI ALE RAŢIONALULUI ŞI IRAŢIONALULUI LA MIRCEA FLORIAN PDF
Elena Tanase

SUR LE DISCOURS DE L’INTERPRÈTE DE CONFÉRENCE PDF
Angelica Valcu

SITUATIA POLITICA A DACIEI LA JUMATATEA SECOLULUI AL III-LEA IN LUMINA ISTORIEI LUI SEXTUS AURELIUS VICTOR PDF
Gh, I. Serban

SARKO VS. SÉGO. IMAGINI ÎN OGLINDĂ ALE PREZIDENŢIABILILOR FRANCEZI DIN MAI 2007 PDF
Carmen Andrei

LES ECUEILS DE LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE PDF
Gabriela Scripnic

CONFLICTUL DINTRE DREPTUL LA LIBERTATEA DE EXPRIMARE SI DREPTUL LA VIATA PRIVATA AL PERSOANELOR . JURISPRUDENTA CEDO PDF
Angelica Chirila

COMUNICARE SI CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ PDF
Ioan Bordean

IMPOSIBILITATEA COMUNICĂRII SAU SINGURĂTATEA PERSONAJELOR LUI MIHAIL SEBASTIAN PDF
Alina Beatrice Chesca

FANTASTICUL ÎNTRE ADEVĂR ŞI FICŢIUNE PDF
Mirela Gheorghe

FROM INTERLANGUAGE TO ENGLISH VARIETIES –A LINGUISTIC APPROACH PDF
Liviu Mihail Marinescu, Emanuel Stefan Marinescu

COORDONATE ALE COMUNICĂRII MODERNE PDF
Cristian Morozan

MIRCEA IVĂNESCU ŞI CONVENŢIILE POEZIEI PDF
Iulian Boldea

COMUNICAREA – CONDITIE ESENTIALA A EVOLUTIEI UMANE PDF
Angela Mihaela Ene

SINONIMIA ÎN LIMBA ROMÂNÃ PDF
Ana Iuliana Calu-Mihai

Globalization and Cultural Diversity

INTEGRATION OF EUROPEAN HIGHER EDUCATION SYSTEMS: AN AMERICAN PERSPECTIVE PDF
Steve O. Michael

JEAN MONNET – ARHITECT AL CONSTRUCŢIEI EUROPENE PDF
Neculai Bobica

OGANIZAŢIA COOPERĂRII ECONOMICE A MĂRII NEGRE (O.C.E.M.N.) ÎN PERSPECTIVA ECUAŢIEI GLOBALISMREGIONALIZARE PDF
Anisoara Popa

STATUTUL CONSULILOR ONORIFICI ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN UNELE ŢĂRI EUROPENE PDF
Jana Maftei

TEAMA DE VIAŢĂ SAU CONDIŢIA CREATORULUI ÎN SPAŢIUL EUROPEAN PDF
Alina Beatrice Chesca

CONSIDERAŢII POLITICO-MILITARE PRIVIND INTRAREA ROMÂNIEI ÎN Al DOILEA RĂZBOI MONDIAL PDF
Gheorghe Stefan

EFECTE SOCIALE ALE EXTINDERII UNIUNII EUROPENE ASUPRA ATRAGERII INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE ÎN NOILE STATE MEMBRE DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST PDF
Mariana Mihailescu

PIAŢA UNICĂ COMPONENTĂ ESENŢIALĂ A INTEGRĂRII EUROPENE PDF
Lucia Ramona Popa

ROMÂNIA – TEMERI ŞI PREGĂTIRI PENTRU TRECEREA LA MONEDA EURO PDF
Gherghina Negrea, Gianina Ciorasteanu

REPERE ÎN CONSTRUCŢIA UNEI POLITICI EXTERNE ŞI DE SECURITATE COMUNĂ ÎN EUROPA PDF
Elena Baciu

LA RECHERCHE TERMINOLOGIQUE PDF
Ana Iuliana Calu-Mihai