EIRP Proceedings, Vol 2 (2007)

POLITICA FISCALĂ ŞI FISCALITATEA

Nicu Duret

Abstract


Politica Fiscală reprezintă arta determinării caracteristicilor generale ale impozitului în
funcţie de datele economice şi psihologice oferite de societate.
Partea integrantă a politicii economice a statului, politica fiscală cuprinde ansamblul ideilor şi
strategiilor transpuse în reglementări legale consacrate asigurării modalităţilor celor mai eficiente de
stabilire şi percepere a veniturilor bugetare.
Politica fiscală se stabileşte în raport direct cu opţiunile statului în materie de impozite şi taxe,
în sensul că ea trebuie să impună utilizarea conştientă a întregului ansamblu de instrumente şi
procedee cu caracter fiscal pentru stabilirea nivelului, structurii şi regimului facilităţilor fiscale în
procesul repartiţiei produsului sociale, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor politice,
economice, sociale.
Politica fiscală se dezvoltă în strânsă legătură cu politica financiară a statului. De aceea, în
doctrină se apreciază că politica fiscală se află la graniţa dintre politica bugetară şi tehnica fiscală.

ReferencesFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.