EIRP Proceedings, Vol 2 (2007)

REFLECŢII ASUPRA REGLEMENTĂRII PENALE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE

Andreea Nistor

Abstract


Privită în sine, asocierea mai multor persoane nu are vreo semnificaţie antisocială.
Dimpotrivă, spiritul de asociere în vederea realizării în comun a unor activităţi socialmente utile
constituie un fapt pozitiv, acest spirit fiind pus în serviciul unor scopuri folositoare atât membrilor
grupării respective, cât şi societăţii1.
În acest sens, Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice, stipulează în art.
22 că "orice persoană are dreptul de a se asocia în mod liber cu altele, inclusiv dreptul de a constitui
sindicate şi de a adera la ele pentru ocrotirea intereselor sale". Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la data de 10 decembrie 1948,
în art. 20, consacră această libertate fundamentală, stipulând că "orice persoană are dreptul la libertate
de întrunire şi asociere paşnică".

ReferencesFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.