EIRP Proceedings, Vol 2 (2007)

CURTEA PENALĂ INTERNAŢIONALĂ

Sorin Ciutureanu

Abstract


Experienţa jurisdicţiilor ad-hoc a făcut posibilă adoptarea, în cadrul conferinţei diplomatice de
la Roma din 1998, a Statutului Curţii Penale Internaţionale, prima jurisdicţie internaţională penală
permanentă, creată printr-un tratat multilateral.
Formula creării jurisdicţiei internaţionale penale printr-un tratat multilateral nu este nouă.
Această formulă a apărut odată cu ideea de jurisdicţie internaţională penală permanentă, încă de la
începutul secolului şi a fost analizată cu ocazia înfiinţării tribunalelor internaţionale penale pentru
fosta Iugoslavie şi pentru Ruanda, ca formulă alternativă la înfiinţarea acestora ca măsură a Consiliului
de Securitate al ONU în baza Capitolului VII din Carta ONU. O asemenea abordare, a afirmat
Secretarul General ONU în raportul său cu privire la înfiinţarea TIPFI, ar avea avantajul de a permite
o examinare detaliată şi o elaborare a tuturor aspectelor referitoare la stabilire a unui tribunal
internaţional. De asemenea, această abordare, a afirmat tot Secretarul General al ONU, va permite
statelor participante la negocierea şi încheierea tratatului, exerciţiul deplin al voinţei lor suverane, în
particular manifestarea în sensul de a fi parte sau nu la statutul Curţii.

ReferencesFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.