Vol 1 (2006)

Table of Contents

Legal Sciences

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI ŞTIINŢA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE PDF
Gheorghe Rusnac

ÎNVĂŢĂMÎNTUL JURIDIC UNIVERSITAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: DEZVOLTARE ŞI TENDINŢE DE REFORMARE ÎN CONTEXTUL EUROPEAN PDF
Gheorghe Avornic

PROBLEME CONTROVERSATE PRIVIND TEHNICA ISTORICĂ ÎN INTERPRETAREA DREPTULUI PDF
Ioan Huma

PROPUNERI DE PERFECŢIONARE A PROIECTULUI CODULUI CIVIL ROMAN PDF
Dumitru Macovei

METODE TACTICE ŞI TEHNICE DE CERCETARE A INFRACŢIUNII DE TRAFIC DE PERSOANE PDF
Ana Calin, Petrus Dumitru, Simona Enache Varlan

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DREPTUL COMUNITAR AL AFACERILOR PDF
Valerica Nistor

APLICAREA DREPTULUI COMUNITAR AL MEDIULUI PDF
Vasilica Negrut

ASPECTE PROCEDURALE PRIVIND RECUNOAŞTEREA ŞI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI COMERCIALĂ ÎN REGLEMENTAREA LEGII NR. 187/2003 PDF
Alexandrina Zaharia

EUROPEIZAREA DREPTULUI PROCESUAL CIVIL PDF
Alexandrina Zaharia

CÂTEVA ASPECTE PRIVIND DREPTUL MINORILOR CETĂŢENI ROMÂNI DE A CĂLĂTORI ÎN STRĂINĂTATE PDF
Gabriela Lupsan

INSTITUTIA INVESTIGATORULUI SUB ACOPERIRE PDF
Dragu Cretu

OCROTIREA PENALĂ A PATRIMONIULUI. ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PDF
Dragu Cretu

TERORISMUL - AMENINŢARE LA ADRESA RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE PDF
Sarmisegetuza Tulbure

CODUL EUROPEAN DE BUNĂ CONDUITĂ ADMINISTRATIVĂ ŞI FENOMENUL ADMINISTRATIV ROMÂNESC PDF
Alina Nicu

CONTRACTUL DE ASIGURARE DE VIAŢĂ PDF
Andy Pusca

PREVIZIUNI DE ORDIN CRIMINOLOGIC ASUPRA EVOLUŢIEI FENOMENULUI INFRACŢIONAL ÎN CARE SUNT IMPLICATE FEMEI PDF
Gianina Anemona Cudritescu

DREPTURI SPECIFICE RECUNOSCUTE CETĂŢENILOR EUROPENI PDF
Jana Maftei

INTEGRAREA EUROPEANǍ A ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL SECURITǍŢII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE – REALITǍŢI ŞI PERSPECTIVE PDF
Georgeta Modiga

PLÂNGEREA PREALABILĂ A PERSOANEI VĂTĂMATE. ASPECTE DE DREPT COMPARAT PDF
Angelica Chirila

MIJLOACE ALTERNATIVE DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR: REALITĂŢI, PERSPECTIVE ŞI MIZE EUROPENE PDF
Angelica Rosu

MĂSURI LEGISLATIVE ADOPTATE DE COMUNITATEA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL FISCALITĂŢII DIRECTE PDF
Anisoara Babalau

THE JUDICIAL STATUTE OF FOREIGN CITIZENS WHO UNFOLD ECONOMIC ACTIVITIES ON ROMANIA’S TERRITORY ACCORDING TO THE STIPULATIONS OF LAW NO 300 JUNE 28, 2004 PDF
Constantin Palade

UNELE ASPECTE ALE PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI PDF
Adrian Bogdan

REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ PDF
Ionela Aurora Bratu

PRINCIPII ALE ADMINISTRAŢIEI DESPRINSE DIN TRATATUL INSTITUIND O CONSTITUŢIE PENTRU EUROPA PDF
Gina Livioara Chiric

MOŞTENIREA FUNDAŢIEI GOZSDU PDF
Bogdan Alexandru Chis

ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND OMORUL SĂVÂRŞIT ÎN PUBLIC PDF
Andreea Marina Cimpoieru

NOILE REGLEMENTARI PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL LIBEREI CIRCULATII A PERSOANELOR. TRANSPUNEREA DIRECTIVEI PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI 2004/38/CE DIN 29 APRILIE 2004 PDF
Gina Livioara Chiric

CETĂŢENIA EUROPEANĂ, DEPENDENTĂ DE CETĂŢENIA NAŢIONALĂ? PDF
Iulian Savenco

REPARAREA PAGUBEI MATERIALE SAU A DAUNEI MORALE ÎN CAZUL CONDAMNĂRII PE NEDREPT SAU AL PRIVĂRII ORI RESTRÂNGERII DE LIBERTATE ÎN MOD NELEGAL PDF
Gabriela Popescu

PROTECŢIA CONSUMATORULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANA ŞI ÎN ROMÂNIA PDF
Teodor Dragos Troanta Rebeles

MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE – O METODĂ ÎMBUNĂTĂŢITĂ CARE ÎNLOCUIEŞTE EXTRĂDAREA? PDF
Florentina Pusca

INFLUENŢELE UNIUNII EUROPENE ASUPRA SUVERANITĂŢII JURIDICE A ROMÂNIEI PDF
Ana Alina Soos

COOPERAREA ÎN DOMENIUL JUSTIŢIEI ŞI AFACERILOR INTERNE. DIMENSIUNE A COOPERĂRII STATELOR EUROPENE PDF
Luca Iamandi

EGALITATEA DE ŞANSE ŞI TRATAMENT ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ PDF
Vlad Barbu

IMPACTUL GLOBALIZĂRII ASUPRA PIEŢEI FORŢEI DE MUNCĂ PDF
Vlad Barbu, Cosmin Cernat

ROLUL PROCURORULUI ÎN PROCESUL PENAL PDF
Dinu Galca

REGULI SPECIALE DE PROCEDURĂ ÎN SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ PDF
Valeria Gheorghiu

Performance and Risks in the European Economy

IMPACTUL BUGETULUI UNIUNII EUROPENE PDF
Romeo Victor Ionescu, Gabriela Marchis

EVALUAREA RESURSEI UMANE DIN ROMÂNIA PRIN PRISMA DEZVOLTĂRII DURABILE PDF
Maricica Stoica

ANALIZA BUGETULUI UNIUNII EUROPENE ÎN 2006 ŞI PERSPECTIVA ACESTUIA ÎN PERIOADA 2007 – 2013 PDF
Romeo Victor Ionescu, Gabriela Marchis

BUGETUL UNIUNII EUROPENE PENTRU ANUL 2005 ŞI IMPLEMENTAREA POLITICILOR COMUNITARE PDF
Romeo Victor Ionescu, Gabriela Marchis

POLITICI PUBLICE BUGETARE ASOCIATE CERINŢELOR INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ PDF
Georgeta Dragomir, Mariana Trandafir

CONSIDERATII TEORETICE ASUPRA MODELULUI CENTRU-PERIFERIE DE TIP KRUGMAN PDF
Viorica Puscaciu, Florin Dan Puscaciu

ELUDAREA UNEI CRITICI A MODELULUI CENTRU-PERIFERIE: REZOLVAREA ANALITICA PDF
Florin Dan Puscaciu, Viorica Puscaciu

ANALIZA CONTULUI PROFIT ŞI PIERDERE PDF
Willi Pavaloaia

A COMPARATIVE ANALYSIS ON DEMAND OF ICT PROFILES IN EUQUASIT COUNTRIES PDF
Viorel Ariton

THEORETIC AND PRACTICAL STATISTICAL PROBLEMS OF COMPARISON BETWEEN COUNTRIES PDF
Elisabeta Rosca

ECONOMIC GROWTH AND EMPLOYMENT IN ROMANIA: PERFORMANCE AND TRENDS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION PDF
Mariana Trandafir, Georgeta Dragomir

APPLICATIONS OF THE SPACE DIFFERENTAL GEOMETRY AT THE STUDY OF PRODUCTION FUNCTIONS PDF
Catalin Angelo Ioan

DECIZIA MANAGERIALĂ ÎN CONTEXTUL UTILIZĂRII INFORMAŢIILOR FINANCIAR-CONTABILE PDF
Neculina Chebac, Carmen Cretu

ECOTOURISM IN THE BIOSPHERE RESERVATION OF DANUBE DELTA PDF
Anca Gabriela Turtureanu

SISTEMUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA. PARALELĂ ÎNTRE PENSIILE PRIVATE ŞI ASIGURĂRILE ALTERNATIVE LA PENSIA DE STAT PDF
Sorin Enache

POLITICA DE CURS PROMOVATĂ DE BNR ÎN CONTEXT EUROPEAN PDF
Camelia Vechiu

ROLUL MANAGERULUI INTERNAŢIONAL ÎN AFACERILE ECONOMICE EXTERNE PDF
Liliana Gherman

CALCULAŢIA ŞI MANAGEMENTUL COSTURILOR ÎN CONTEXTUL ACTUAL PDF
Carmen Cretu, Neculina Chebac

ROLUL BĂNCILOR ÎN ACTIVITATEA DE INTERMEDIARE FINANCIARĂ PDF
Constantin Adrian Blanaru

INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ASIGURĂRILE ROMANIAN INTEGRATION INTO THE UE AND INSURANCES PDF
Gregoriana Carmen Tudoran

UNELE ASPECTE ECONOMICE PRIVIND INTEGRAREA IN UE PDF
Roxana Ispas

EVOLUŢIA COMERŢULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ PDF
Rodica Pripoaie, Carmen Gabriela Hornet

CONEXIUNI ÎNTRE PUBLICITATE ŞI MARKETING PDF
Coriolan Paunescu, Oana Maria Marinescu

EFICIENŢA ECONOMICĂ ÎN EXPLOATAŢIILE FAMILIALE GĂLĂŢENE PDF
Coriolan Paunescu

IMIGRAREA, FENOMEN BENEFIC PENTRU UE PDF
Ana Maria Trocmaer, Oana David

REFLECTAREA DESCENTRALIZĂRII FINANCIARE ÎN CONŢINUTUL BUGETELOR LOCALE DIN ROMÂNIA PDF
Marian Gidiuta

ASPECTE PRIVIND OPORTUNITĂŢILE DE DEZVOLTARE A CARIEREI ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE PDF
Maria Madela Abrudan, Bianca Forosigan, Horia Demian, Marius Forosigan

ASIGURAREA RESPECTĂRII REGLEMENTĂRILOR VAMALE PRIN INTERMEDIUL DIRECŢIILOR DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL VAMAL DIN CADRUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE A VĂMILOR PDF
Carmen Gabriela Hornet, Rodica Pripoaie

CORELAŢIA DIMENSIUNII ECONOMICE CU DIMENSIUNEA SOCIALĂ ŞI ECOLOGICĂ A ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII – CONDIŢIE DE INTEGRARE EUROPEANĂ PDF
Carmen Codreanu

COMERŢUL EXTERIOR ŞI RISCUL RATEI DE SCHIMB PDF
Mihaela Cosmina Nita

The impact of Romania's Accession to the E.U on Lohn Companies, as regards Ready- Made Clothes PDF
Carmen Iancu

BUSINESS ECOSYSTEMS VS BUSINESS DIGITAL ECOSYSTEMS PDF
Marinela Lazarica

COSTURILE CALITĂŢII PDF
Constantin Paulica Arsenie

PROCESUL DE CONSTRUCŢIE EUROPEANĂ ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA PDF
Anton Florin Bota

CURRENT APPROACHES TO PRAGMATICS. TOWARDS A NEW LINGUISTIC THEORY PDF
Liviu Mihail Marinescu

ADOPTAREA ŞI IMPLEMENTAREA STANDARDELOR EUROPENE DE SECURITATE A INFORMAŢIEI, CONDIŢIE ESENŢIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR ON-LINE ALE FIRMELOR DIN ROMÂNIA PDF
Danilescu Laura

CONSIDERAŢII TEORETICE ASUPRA CONTROLULUI FINANCIAR PDF
Constantin Cucosel

AUDITUL PUBLIC INTERN LA NIVELUL INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA PDF
Crina Maria Pelecaci

WHY ARE WE NEGOTIATING BUSINESSES AND WHEN? PDF
Liliana Nicodim

BILANŢUL ÎN VIZIUNEA DIRECTIVEI A IV-A A COMUNITĂŢILOR ECONOMICE EUROPENE PDF
Gabriela Daniela Olaru, Florin Radu

ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE SI A COMPETITIVITATII COMERTULUI EXTERIOR ROMÂNESC PRIN CASELE DE COMERT DIN ROMÂNIA PDF
Emanuel Stefan Marinescu

STRUCTURA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE – ÎNTRE REGULI CONTABILE ŞI STANDARDE PDF
Florin Radu, Gabriela Daniela Olaru

FRAUDELE COMISE CU AJUTORUL CĂRŢILOR DE CREDIT PDF
Luca Iamandi

IMPACTUL INTEGRĂRII EUROPENE ASUPRA INTERMEDIERII BANCARE DIN ROMÂNIA PDF
Mariana Trandafir

POLITICI ECOLOGICE ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ PDF
Anca Gabriela Turtureanu

Globalization and Cultural Diversity

ALEAS ET PERIPETIES DE L’IDEE EUROPEENNE EN MARCHE : QUELLES ANALYSES GEOPOLITIQUES ET GEOSTRATEGIQUES GLOBALES? PDF
Christian Daudel

DWELLIN IN THE BOUNDARY TO MEET THE UNFAMILIAR: CONDITIONS FOR AN INTERCULTURAL DIALOGUE PDF
Juan Carlos Gumucio

ÎNVĂŢĂMÂNTUL JURIDIC ÎN CONTEXT INTEGRAŢIONIST EUROPEAN PDF
Andrei Smochina

DEUX MOTS SUR UN «MAL» NÉCESSAIRE PDF
Constantin Frosin

GLOBALIZARE ŞI EUROPENIZARE PDF
Dumitru Tiutiuca

REPUBLICA MOLDOVA NU POATE RĂMÂNE ÎN AFARA PROCESULUI INTEGRAŢIONIST EUROPEAN PDF
Carolina Smochina

BERGSON ŞI RAŢIONALISMUL GERMAN PDF
Neculai Bobica

PREOCUPĂRI PRIVIND ORGANIZAREA EUROPEI ÎN GÂNDIREA ROMÂNEASCĂ: V.A. URECHIA (1834-1901) PDF
Anisoara Popa

ASPECTS DE LA TRADUCTION UNIVERSITAIRE EN CONTEXTE PROFESSIONNEL PDF
Angelica Valcu

ROMENGLISH – A WORTHY EFFORT IN THE EU INTEGRATION? PDF
Alina Ganea

COMUNICAREA ON-LINE PRIN INTERMEDIUL BLOG-URILOR (ON-LINE COMMUNICATION THROUGH BLOGS) PDF
Cristian Morozan

GENERATING DISCOURSE THROUGH PATTERNS PDF
Gina Necula

TRATAMENTUL APLICAT PRIZONIERILOR ROMÂNI DIN LAGĂRELE (ALIATE) SOVIETICE PDF
Gheorghe Stefan

THANATOSUL SAU ISPITA MORŢII ÎN CULTURA EUROPEANĂ: MIHAIL SEBASTIAN ŞI FRANZ KAFKA PDF
Alina Beatrice Chesca

PRIORITÃŢI ÎN NEGOCIEREA ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ PDF
Viorica Toma

GLOBALIZAREA ŞI VIAŢA POLITICĂ PDF
Gheorghe Popa

EXIGENŢE ALE STATULUI DE DREPT AŞA CUM REIES DIN CONSTITUŢIILE UNOR STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE PDF
Crina Mihaela Verga

NE VA FI MAI BINE DACĂ VOM COMUNICA MAI BINE PDF
Alexandrina Petrea

CURRENT LINGUISTIC ISSUES: FROM INTERLANGUAGE TO ENGLISH VARIETIES – ANALYTICAL APPROACH PDF
Liviu Mihail Marinescu